Profesionalios buhalterinės apskaitos paslaugos
12-os metų patirtis • Dirbame mūsų arba klientų biure • Apskaitą tvarkome mūsų arba klientų buhalterine programa

Buhalterinė apskaita - pagrindinė MB „Apskaitos verslas“ veikla.

Turima 12-os metų buhalterinės apskaitos tvarkymo patirtis suteikia galimybę lanksčiai prisitaikyti prie mūsų klientų verslo specifikos bei individualių poreikių.
Vadovaudamiesi tuo, jog buhalterinė apskaita klientams turi kurti pridėtinę vertę, o ne sukelti papildomą galvos skausmą, sudarome visas sąlygas, kad buhalterinei apskaitai reiktų skirti minimalų laiko kiekį siekiant gauti aiškią ir susistemintą informaciją apie įmonės veiklą bei sutvarkyti visus LR teisės aktais apibrėžtus dokumentus.

Perleisdami buhalterinės apskaitos paslaugų tvarkymą mums, klientai išlošia, nes:

  • Taupomos įmonės lėšos – nepatiriamos nemažos sąnaudos susijusios su buhalterio etatu bei darbo vietos išlaikymu (atlyginimas, biuro įranga, programinė įranga, mokesčiai ir pan.)
  • Paslaugas teikiame mūsų įmonės patalpose, kliento biure arba su kliento programine įranga - nuotoliniu būdu Apskaitą tvarkome mūsų turima arba kliento įsigyta programine įranga Ataskaitinio periodo dokumentus priimame mūsų biure, tačiau galime atvykti ir į kliento biurą arba į sutartą vietą Vilniaus mieste. Dokumentus gali perduoti įmonės savininkas arba jo įgaliotas asmuo.
  • Tvarkingai parengiame visus buhalterinei apskaitai reikalingus dokumentus – klientui tereikia tik peržiūrėti ir pasirašyti
  • Klientų įgalioti dokumentus (deklaracijas) valstybinėms institucijoms (SoDra, VMI, kt.) pateikiame mes – klientas apie tai sužino gaudamas pranešimus apie sėkmingą ataskaitų pateikimą!
  • Nuolat sekame ir iš anksto informuojame klientus apie svarbius mokesčių bei buhalterinės apskaitos dokumentų teikimo terminus, kontroliuojame pateikimo būseną ir sumokėtas sumas
  • Išsamiai konsultuojame klientus visais iškilusiais buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais: buhalterinės apskaitos organizavimo, tinkamiausio finansinės apskaitos modelio pasirinkimo, darbo užmokesčio mokėjimo, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų išaiškinimo bei kitais aktualiais klausimais
  • Padedame parengti kitus su buhalterine apskaita susijusius dokumentus Įmonės savininkus konsultuojame įvairiais kasdieninės veiklos klausimais.

bei atliekame daug kitų įmonės veiklai svarbių kasdieninių darbų, kurie apie apima šias sritis:

Finansinę apskaitą

Darbo laiko ir užmokesčio apskaičiavimas, pirkimo / pardavimo sąskaitų registravimas, ilgalaikio turto ir atsargų apskaita, metinė inventorizacija, banko ir kasos operacijų registravimas, skolų apskaita bei kt.

Mokesčių apskaitą

Mokesčių skaičiavimas ir registravimas apskaitoje, atstovavimas valstybinėse institucijose, ataskaitų ir deklaracijų rengimas bei teikimas VMI, SoDrai, Statistikos departamentui, muitinei, kt., metinės finansinės atskaitomybės rengimas ir teikimas Registrų centrui, apleistos buhalterijos tvarkymas bei kt.

Darbo užmokesčio bei darbo laiko apskaitą

Darbo laiko ir užmokesčio skaičiavimas, atsiskaitymo lapelių siuntimas darbuotojams, darbo laiko apskaitos žiniaraščių rengimas, darbo užmokesčio žiniaraščių rengimas, atostogų rezervo ir atostoginių apskaita, ligos pašalpos skaičiavimas bei kt.

Kitas apskaitos paslaugas bei dokumentų rengimą

Kuro nurašymo ataskaitų rengimas (kelionės lapai), automobilių panaudos sutarčių rengimas ir apskaita, darbo sutarčių, įsakymų bei protokolų rengimas, kt. Turime parengę daugelį įmonės apskaitai reikalingų dokumentų šablonų, kuriais mielai pasidaliname su klientais.
 
Tiesiog kreipkitės į mus ir mes parinksime optimaliausią buhalterinės apskaitos tvarkymo sprendimą!